Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Bilişsel ve Davranışçı Terapi

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI TERAPİ  (BDT)

Ruhsal/Mental rahatsızlıklar geçmişten günümüze gelen süreçte yeni isimler almış, farklı semptomları belirlenmiş, bir çok kişide bu rahatsızlıklarla karşılaşmıştır. Bu rahatsızlıklar yüzünden, hayatın işlevselliği azalmış ve kişiler birçok alanda işlev yitimi yaşamıştır . Ancak, bu ruhsal hastalıkların tedavisinde birçok yöntem ve terapi teknikleri gelişmiştir, günümüzde uzmanlar tarafından aktif bir şekilde uygulanmaktadır. İlaç tedavisi, EKT, TMS. ve  psikoterapi yöntemleri. Bunlardan bir tanesi de Bilişsel Ve Davranışçı Terapidir.

BDT NEDİR

Aaron Beck tarafından 1960’lı yılların başında “bilişsel psikoterapi” formu geliştirilmiştir.Bilişsel Ve Davranışçı Terapi üzerinde en fazla araştırma yapılmış psikoterapi yöntemidir ve bugün dünyanın çeşitli coğrafyalarında uzmanlar tarafından uygulanmaktadır. BDT psikolojik sorunlarla ilişkili bilişsel, davranışsal, duygusal, fizyolojik ve çevresel faktörlere yönelik geniş ve heterojen bir psikoterapi yöntemidir. Bilimsel yaklaşıma bağlı kalan, şimdi ve buradaya odaklanan fakat geçmişi de reddetmeyen aynı zamanda sorun ve öğrenme odaklı bir yaklaşımdır. Bunun yanı sıra, zaman sınırı ve ilkesi bulunup, kısa süreli bir tedavi planı geliştirmektedir. Terapist-danışan işbirliğinin olduğu ve danışana beceriler kazandıran, bu becerilerin sürdürülmesi için gerekli protokolleri uygulayan bir terapi türüdür.  Araştırma destekli tedavi protokollerini içinde bulunduran ve kişiye özel bireysel özel formülasyon düzenlemektedir.

Davranış Terapileri;

Birinci nesil

Radikal Davranışçılık

Metodolojik Davranışçılık

Davranışçı Uyaran-Tepki Yaklaşımı

Psikolojik Davranışçılık

İkinci Nesil

BDT: Beceri Eğitimi

BDT:Bilişsel Yeniden Yapılandırma Terapileri

Üçüncü Nesil

Kabul ve Kararlılık Terapisi

İşlevsel Analitik Psikoterapi

Diyalektik Davranışçı Terapi

Davranış Etkinleştirme

TEDAVİ ETTİĞİ RAHATSIZLIKLAR

Major Depresyon

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Panik Bozukluk

Agorafobi

Sosyal Fobi

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Yeme Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Çift Ve Aile sorunları

Somatoform bozuklukları, şizofreni ve bipolar bozukluktada, ilaç tedavisi ve gerekli görülürse hastahaneye yatış ile birlikte BDT seans planlaması yapılabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Ataşehir Psikolog | Klinik Psikolog Doğu Yıldırım | Yetişkin Terapisi