Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Günümüzde birçok uzman tanıya yardımcı olma amacı ile ve belli örüntüleri ortaya çıkarmak üzere psikolojik testleri uygulamaktadır. Aynı zamanda bu testler zaman zaman terapi sürecinde fayda sağlayabilir ancak bu testler/ölçekler tanı için kesinlikle tek başına yeterli değildir. Psikolojik test, sayısal bir ölçek veya kategori sistemi yardımıyla tanımlanan, kişinin davranışını veya performansını gözlemleyen sistematik bir prosedürdür. Çoğu zaman testler, kişide zaman içindeki farklılıkları ölçmenin bir yolu olarak kullanılır. Psikolojik testler, çocukların ve yetişkinlerin bilişsel ve duygusal işleyişini değerlendirmek için uygulanan yazılı, görsel veya sözlü değerlendirmelerdir.Bazı psikolojik testler: Moxo, Yale Borwn, MMPI , Beck Depresyon , Rorschach vb. bu sayılar çoğaltılabilir , bu yazımda etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve önemli veriler elde etmede yardımcı olan SCID-I üzerine yazmaya çalışacağım. 

SCID-I

SCID, ruh sağlığı uzmanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir tanı görüşmesidir. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin (1994) Teşhis ve İstatistik El Kitabının (DSM-IV) dördüncü baskısında tanımlanan daha yaygın olarak ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukları değerlendirir. Bunlar arasında Duygudurum bozuklukları (Majör depresif bozukluk dahil), psikotik bozukluklar (Şizofreni dahil), Anksiyete bozuklukları (Panik bozukluğu dahil) ve madde kullanım bozuklukları yer alır. SCID, deneyimli klinisyenin soruları hastanın anlayışına göre uyarlamasına olanak tanıyan yarı yapılandırılmış bir görüşmedir; belirsizlikleri açıklığa kavuşturan ek sorular sormak; tutarsızlıklara sağlıklı bir şekilde çözümlemek için ve semptomların ciddiyeti hakkında klinik yargılarda bulunma da yardımcı ve etkilidir. SCID-I ve SCID-II klinisyenler tarafından günümüzde uygulanmakta. 

Genel olarak psikolojik testler günümüzde uzmanlar tarafından uygulanmakta ve bilimsel veriler ile bu kanıtlanmıştır. SCID birçok çalışmada kullanılmış, günümüzde Türkçeye uyarlanmış etkin ve güvenilir bir şekilde yetkin uzman tarafından uygulanabilir.

Psikolojik Testler, Terapi İçinde El Feneri Görevi Taşır Yolu Daha Aydınlık Bir Şekilde Görmemize Yardımcı Olur.