Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Nedir

Travma, bireyin başa çıkma yeteneğini aşan, çaresizlik duygularına neden olan, benlik duygusunu ve tüm duygu ve deneyimleri hissetme yeteneklerini azaltan, derinden rahatsız edici veya rahatsız edici bir olaya verilen yanıttır. Bireyin işleyişi ve zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve/veya ruhsal esenliği üzerinde kalıcı olumsuz etkileri olan, duygusal olarak rahatsız edici veya yaşamı tehdit eden bir olaya veya olaylar dizisine maruz kalmaktan kaynaklanır. Doğal afetler,cinsel travmalar, kazalar vb. şekilde bu sıralamayı çoğaltabiliriz, en önemli hususlarından biri ise kişide travmatik anının şiddeti ve süresi. Travma da hem bedensel hem de psikolojik etkiler kendini gösterebilmektedir. Travma, hayatın işlevselliğini önemli ölçüde etkileyen önemli ve özel bir sorundur

Travma Belirtileri

  • Yaşanılan Olayı Tekrar Tekrar Hatırlanması
  • Ani Sinirlenme Ve Öfkelenme
  • İrkilme Ve Bedensel Huzursuzluk(el-ayak karıncalanmaları, dişleri sıkma,göğüste daralma hissi)
  • Kabus Görme
  • Uttanç, Suçluluk Duyma Ve Benlik Değerinde Azalma
  • Alkol Ve Madde Kullanımı
  • Disosyasyon: Kendini gerçek-dışı ya da bedeninin dışındaymış gibi hissetme (depersonalizasyon-derealizasyon)
  • Depresyon Semptomları Ve Kaygı Sorunları travma da kendini gösterebilmektedir. 

Travma Tedavisi

Travma da kişinin verdiği tepki, algısı, düşüncesi ve duyguları önemlidir. Travmatik anıya maruz kalan kişiler de bu durumla mücadele edebilir , bu durumdan kaçabilir veya bu duruma karşı tepkisiz olabilir. Travma da fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler yaşarız. Travma da psikoterapi ve ilaç tedavileri günümüzde kullanılmakta, kabul görmektedir. Bilişsel Ve Davranışçı Terapi de Bilişsel Teknikler Ve Davranışçı Tekniklerle çözüm sunulmakta ve en önemlisi psiikoterapi sürecinde beceri kazandırılmaktadır. İmgeleme İle Maruz Bırakma,Kaygı Düzeyi Ölçme gibi birçok teknik ve durum analizi kullanılmakta. 

Travma ve Beyin

Stres yanıtında rol oynayan beyin alanları arasında amigdala, hipokampus ve prefrontal korteks bulunur. Travmatik stres, bu beyin bölgelerindeki kalıcı değişikliklerle ilişkilendirilebilir. Travmatik stres, sonraki stres faktörlerine karşı artan kortizol ve norepinefrin tepkileri ile ilişkilidir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ruhsal Bir Süreci Kapsamaktadır ve Diğer Ruhsal Süreçlerde Ki Gibi Tedavisi Mümkündür.